Få adgang til
Vores retningslinjer

Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Læs mere 

 

På DPS' generalforsamling 2023 blev bestyrelsen valgt.

Bestyrelsens konstitution:

Sven Pörksen, formand (Slagelse)
Klaus Birkelund Johansen, næstformand (Horsens)
Tina Høg Sørensen, fagudvalgssekretær (Aalborg)
Anja Klamer, kasserer (Odense)
Thomas Houmann Petersen, menigt medlem (Kolding)
Sannie Nordly, menigt medlem (Hvidovre)
Tilde Rasmussen, (Formand YP), videnskabelig sekr., kurser m.m. 
Repræsentant/Formand fra Uddannelsesudvalget følger efter konstitueringen i udvalget