• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

 

På DPS' generalforsamling 2023 blev bestyrelsen valgt.

Bestyrelsens konstitution:

Sven Pörksen, formand (Slagelse)
Klaus Birkelund Johansen, næstformand (Horsens)
Tina Høg Sørensen, fagudvalgssekretær (Aalborg)
Anja Klamer, kasserer (Odense)
Thomas Houmann Petersen, menigt medlem (Kolding)
Sannie Nordly, menigt medlem (Hvidovre)
Tilde Rasmussen, (Formand YP), videnskabelig sekr., kurser m.m. 
Repræsentant/Formand fra Uddannelsesudvalget følger efter konstitueringen i udvalget