• Få adgang til
  Vores retningslinjer

  Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

 • Børnedage 2022 afholdes af Neonatalklinikken, BørneUngeklinikken og Klinik for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet d. 12.-14.6.2022.

  I finder program, information om venue og tilmelding inklusiv mulighed for hotelovernatning på vores website

   

   

   

 • DPS bestyrelse

  På DPS generalforsamling septemer 2021 blev bestyrelsen valgt og har konstitueret sig. Mød her den nuværende bestyrelse.

 

På DPS' generalforsamling 2021 blev bestyrelsen valgt.

Bestyrelsens konstitution:
Klaus Birkelund Johansen, formand (AUH)
Christina Bjørn, fagudvalgssekretær (Esbjerg hospital)
Peter Toftedal Hansen, kasserer (OUH)
Anne Louise Bischoff, næstformand (Nordsjællands hospital)
Gylli Mola, (Formand YP), videnskabelig sekr., kurser m.m. (Rigshospitalet)
Signe Bødker Thim. Repr. fra Uddannelseudvalget. (AUH) 
Morten Breindahl, menigt medlem (Rigshospitalet)
Thomas Houmann Petersen, menigt medlem (Kolding)