Få adgang til
Vores retningslinjer

Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Læs mere 

Læs hele stillingsoplsaget her.

Ansøgningsfrist d. 25. juni 2024 - ansøgningen skal sendes til hkl@paediatri.dk