• Få adgang til
  Vores retningslinjer

  Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

 • Børnedage 2022 afholdes af Neonatalklinikken, BørneUngeklinikken og Klinik for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet d. 12.-14.6.2022.

  I finder program, information om venue og tilmelding inklusiv mulighed for hotelovernatning på vores website

   

   

   

 • DPS bestyrelse

  På DPS generalforsamling septemer 2021 blev bestyrelsen valgt og har konstitueret sig. Mød her den nuværende bestyrelse.

Ny retningslinje i høring: Akut pancreatitis - i høring til d. 5.5.2022. Se retningslinjen: Akut pancreatitis

Ny retningslinje i høring: Hæmaturi hos børn og unge, udredning og Hæmaturi, Klaringsrapport - i høring til d. 11.04.2022. Se retningslinjen: Hæmaturi hos børn og unge, udredning og Hæmaturi, Klaringsrapporten.

Ny retningslinje i høring: Seksuelle overgreb på børn og unge eller mistanke herom, diagnostik og behandling - i høring til d. 16.04.2022. Se retningslinjen Seksulle overgreb på børn og unge eller mistanke herom, diagnostik og behandling. 

Ny retningslinje i høring: Behandling af hovedpine hos børn og unge - i høring til d. 1.12.21. Se retningslinjen: Behandling af hovedpine hos børn og unge.

Ny retningslinje i høring: "Endokrinologisk undersøgelse af børn og unge før og efter foton- eller protonstråling" - i høring til d. 15.8.21. Se retningslinjen: Endrokrinologisk undersøge af børn og unge før og efter foton- eller protonstråling.

Ny retningslinje i høring for "Synkope hos børn og unge" i høring til d. 15.7.21. Se retningslinjen: Synkope hos børn og unge.

Ny retningslinje i høring for "Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C)" i høring til d. 15.5.2021. Se retningslinjen: Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C).

Ny retningslinje i høring for "Cøliaki forløbsbeskrivelse" i høring til d. 15.04.2021. Se retningslinjen: Cøliaki forløbsbeskrivelse.

Ny retningslinje i høring for "Facialisparese hos børn" i høring til d. 15.03.2021. Se retningslinjen: Facialisparese hos børn - bilag: House-Brackmann Scale

Kommentarer skal sendes til tovholderen for den enkelte retningslinje. Hjælp os med at gøre retningslinjerne gode og anvendelige!  

Kommentarer skal sendes til tovholderen for den enkelte retningslinje. Hjælp os med at gøre retningslinjerne gode og anvendelige!