• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Ny retningslinje i høring: Neonatal hypoglykæmi (GA>35 uger)  - i høring til d. 8.5.2022. Se retningslinjen: Hypoglykæmi, neonatal (GA >35 uger) samt Hypoglykæmi flowchart

Ny retningslinje i høring: Akut pancreatitis - i høring til d. 5.5.2022. Se retningslinjen: Akut pancreatitis

Ny retningslinje i høring: Behandling af hovedpine hos børn og unge - i høring til d. 1.12.21. Se retningslinjen: Behandling af hovedpine hos børn og unge.

Ny retningslinje i høring: "Endokrinologisk undersøgelse af børn og unge før og efter foton- eller protonstråling" - i høring til d. 15.8.21. Se retningslinjen: Endrokrinologisk undersøge af børn og unge før og efter foton- eller protonstråling.

Ny retningslinje i høring for "Synkope hos børn og unge" i høring til d. 15.7.21. Se retningslinjen: Synkope hos børn og unge.

Ny retningslinje i høring for "Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C)" i høring til d. 15.5.2021. Se retningslinjen: Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C).

Ny retningslinje i høring for "Cøliaki forløbsbeskrivelse" i høring til d. 15.04.2021. Se retningslinjen: Cøliaki forløbsbeskrivelse.

Ny retningslinje i høring for "Facialisparese hos børn" i høring til d. 15.03.2021. Se retningslinjen: Facialisparese hos børn - bilag: House-Brackmann Scale

Kommentarer skal sendes til tovholderen for den enkelte retningslinje. Hjælp os med at gøre retningslinjerne gode og anvendelige!  

Kommentarer skal sendes til tovholderen for den enkelte retningslinje. Hjælp os med at gøre retningslinjerne gode og anvendelige!