• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Ny retningslinje i høring: Persisterende pulmonal hypertension hos nyfødte - i høring til d. 10.01.2023. Se retningslinjen: Persisterende pulmonal hypertension hos nyfødte.

Ny retningslinje i høring: Det haltende barn og barnet der ikke vil støtte på sine ben - i høring til d. 31.12.22. Se retningslinjen:  Det haltende barn og barnet der ikke vil støtte på sine ben + flowchart 

Ny retningslinje i høring: Neonatal hypoglykæmi (GA>35 uger)  - i høring til d. 8.5.2022. Se retningslinjen: Hypoglykæmi, neonatal (GA >35 uger) samt Hypoglykæmi flowchart

Ny retningslinje i høring: Akut pancreatitis - i høring til d. 5.5.2022. Se retningslinjen: Akut pancreatitis

Ny retningslinje i høring: Behandling af hovedpine hos børn og unge - i høring til d. 1.12.21. Se retningslinjen: Behandling af hovedpine hos børn og unge.

Ny retningslinje i høring: "Endokrinologisk undersøgelse af børn og unge før og efter foton- eller protonstråling" - i høring til d. 15.8.21. Se retningslinjen: Endrokrinologisk undersøge af børn og unge før og efter foton- eller protonstråling.

Ny retningslinje i høring for "Synkope hos børn og unge" i høring til d. 15.7.21. Se retningslinjen: Synkope hos børn og unge.

Ny retningslinje i høring for "Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C)" i høring til d. 15.5.2021. Se retningslinjen: Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C).

Kommentarer skal sendes til tovholderen for den enkelte retningslinje. Hjælp os med at gøre retningslinjerne gode og anvendelige!  

Kommentarer skal sendes til tovholderen for den enkelte retningslinje. Hjælp os med at gøre retningslinjerne gode og anvendelige!