• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Revideret retningslinje i høring til d. 24.03.2024: Enteral ernæring til præmature nyfødte 

Revideret retningslinje i høring til d. 24.03.2024: Jern og vitamin tilskud til nyfødte
                                                                              Bilag 1: Tabeller til appendix
                                                                              Bilag 2: Generel anbefaling for jern og vitaminer

Ny retningslinje i høring til d. 17.03.2024: Adipositas, udredning og behandling af 
- appendix 1 flowchart
- appendix 2 fedtprocent referencetabel
- appendix 3 vækstkurver
- appendix 4 anamneseskema
- appendix 5 VAS skema
- appendix 6 WHO5
- appendix 7 Råderum
- appendix 8 Indkøbsguide
- appendix 9 Uddybende baggrund
- appendix 10 Uddybende behandling
- appendix 11 Farmakologisk behandling
- appendix 12 FG score 

Ny retningslinje i høring til d. 11.03.2024: Immature nyfødte, modtagelse og indledende behandling af immature børn født med GA op til 27+6

Ny retningslinje i høring til d. 20.02.2024: Akut leversvigt, diagnose og behandling 

Ny retningslinje i høring til d. 06.02.2024: Polycystisk ovariesyndrom hos unge.

Ny retningslinje i høring til d. 31.01.2024: Post hæmorrhagisk ventrikeldilatation hos præmature, monitorering og behandling
                          bilag: flowchart, monitorering og behandling af PHVD, ventriculare-measurements

Ny retningslinje i høring til d. 30.12.2023: Anbringelse af nyfødte fra fødslen

Ny retningslinje i høring til d. 31.07.2023: Forebyggelse af infketioner hos børn med asplenig (splenektomi) 

Ny retningslinje i høring til d. 25.06.2023: Neonatal trombocytopeni 

Ny retningslinje i høring til d. 15.8.2021:  Endrokrinologisk undersøge af børn og unge før og efter foton- eller protonstråling

Ny retningslinje i høring til d. 15.5.2021: Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C).

Kommentarer skal sendes til tovholderen for den enkelte retningslinje. Hjælp os med at gøre retningslinjerne gode og anvendelige!