Få adgang til
Vores retningslinjer

Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Læs mere 

Ny retningslinje i høring til d. 12.06.2024: Ernæringssonde for neonatale børn, anlæggelse og kontrol af 

Revideret retningslinje i høring til d. 06.05.2024: Kronisk hoste

Revideret retningslinje i høring til d. 24.03.2024: Jern og vitamin tilskud til nyfødte
                                                                              Bilag 1: Tabeller til appendix
                                                                              Bilag 2: Generel anbefaling for jern og vitaminer

Ny retningslinje i høring til d. 20.02.2024: Akut leversvigt, diagnose og behandling 

Ny retningslinje i høring til d. 06.02.2024: Polycystisk ovariesyndrom hos unge.

Ny retningslinje i høring til d. 31.07.2023: Forebyggelse af infektioner hos børn med asplenig (splenektomi) 

Ny retningslinje i høring til d. 25.06.2023: Neonatal trombocytopeni 

Ny retningslinje i høring til d. 15.8.2021:  Endrokrinologisk undersøge af børn og unge før og efter foton- eller protonstråling

Ny retningslinje i høring til d. 15.5.2021: Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C).

Kommentarer skal sendes til tovholderen for den enkelte retningslinje. Hjælp os med at gøre retningslinjerne gode og anvendelige!