• Få adgang til
  Vores retningslinjer

  Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

 • Grundet CoViD-19 epidemi og forventeligt stort arbejdspres på vores sundhedsvæsen efter en overstået epidemi samt af betydelige økonomiske årsager ved senere aflysning, har DPS bestyrelse og arrangørerne besluttet af aflyse Børnedage 2020.
   

   

   

 • DPS bestyrelse

  På DPS generalforsamling , som foregik virtuelt i september 2021 blev bestyrelsen valgt og har konstitueret sig. Mød her den nuværende bestyrelse.

Ny retningslinje i høring for "Burosmab-behandling ved hypofosfatæmisk rakitis" i høring til d. 1.6.21. Se retningslinjen: Burosmab-behandling ved hypofosfatæmisk rakitus. 

Ny retningslinje i høring for "Vedligeholdelse af normotermi hos nyfødte" i høring til d. 15.5.2021. Se retningslinjen: Vedligeholdelse af normotermi hos nyfødte

Ny retningslinje i høring for "Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C)" i høring til d. 15.5.2021. Se retningslinjen: Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C).

Ny retningslinje i høring for "Cøliaki forløbsbeskrivelse" i høring til d. 15.04.2021. Se retningslinjen: Cøliaki forløbsbeskrivelse.

Ny retningslinje i høring for "Blodtransfusion hos nyfødte" i høring til d. 31.03.2021. Se retningslinjen: Blodtransfusion hos nyfødte. 

Ny retningslinje i høring for "Kongenit cytomegalovirus infektion" i høring til d. 15.03.2021. Se retneingslinjen: Kongenit cytomegalovirus infektion

Ny retningslinje i høring for "Supraventrikulær takycardi (SVT) hos børn" i høring til d. 15.03.2021. Se retningslinjen: Supraventrikulær takycardi (SVT) hos børn

Ny retningslinje i høring for "Facialisparese hos børn" i høring til d. 15.03.2021. Se retningslinjen: Facialisparese hos børn - bilag: House-Brackmann Scale

Ny retningslinje i høring for "Fysisk overgreb mod børn og unge eller mistanke herom" i høring til d. 31.12.2020. Se retningslinjen: "Fysisk overgreb mod børn og unge eller mistanke herom" 

Ny retningslinje i høring for "Recidiverende mavesmerter hos børn - RAS" i høring til d. 31.12.2020. Se retningslinjen: "Recidiverende mavesmerter hos børn - RAS"

Ny retningslinje i høring for "Led og knogleinfektion" i høring til d. 31.12.2020. Se retningslinjen: "Led og knogleinfektion"

Kommentarer skal sendes til tovholderen for den enkelte retningslinje. Hjælp os med at gøre retningslinjerne gode og anvendelige!

 

Derudover ligger nedenstående stadig i høring:

Ny retningslinje for "Forhøjede B12 værdier hos børn og unge" i høring til d. 31.05.2020. Se retningslinjen: Forhøjede B12 værdier hos børn og unge

Ny retningslinje for "Let forhøjet kreatinin - vurdering af risiko for kronisk nyresygdom ved let forhøjet kreatinin hos børn og unge (0-17 år)" i høring til d. 31.03.2020. Se retningslinjen: Let forhøjet kreatinin - vurdering af risiko for kronisk nyresygdom ved let forhøjet kreatinin hos børn og unge (0-17 år) her.

  

Kommentarer skal sendes til tovholderen for den enkelte retningslinje. Hjælp os med at gøre retningslinjerne gode og anvendelige!