Få adgang til
Vores retningslinjer

Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Læs mere 

Sundhedsstyrelsen har opdateret det gamle notat fra 2011 vedrørende sundhedsplejerskers rådgivning om kiropraktisk behandling af spædbørn.

Læs notatet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.