• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Sundhedsstyrelsen har opdateret det gamle notat fra 2011 vedrørende sundhedsplejerskers rådgivning om kiropraktisk behandling af spædbørn.

Læs notatet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.