Få adgang til
Vores retningslinjer

Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Læs mere 

Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen vurderer at behandling med Wegovy til børn og unge ikke skal være førstevalg, og at behandlingen bør varetages af en børnelæge med erfaring i behandling af svær overvægt hos børn og unge.

Læs mere her.