Få adgang til
Vores retningslinjer

Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Læs mere 


DPS har i samarbejde med DaSPGHaN tilsluttet sig kampagnen om FAP udgående fra ESPGHAN (European society for gastroenterology, hepatology and nutrition). Kampagnen har til formål at øge kendskabet til funktionelle mavesmerter hos børn i primærsektoren og generelt i befolkningen. I forbindelse med kampagnen har ESPGHAN lavet informationsmateriale, som er rettet mod både læger, forældre og børn.

Materialet vil i den kommende tid forsøges udbredt til primærsektoren. Som en del af kampagnen holder pædiater og professor Marc Benninga (Amsterdam) foredrag om FAP. Dette finder sted i forbindelse med børnedage den 4. juni 2024.

Materialet er oversat til dansk og kan downloades her sammen med pressemeddelelsen fra ESPGHAN.

Pressemeddelelse
FAP Comic
FAP Support
Rome Criteria
Symptomes